Ryczałt ewidencjonowany

Rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym:

  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie wykazu środków trwałych i WNiP oraz ewidencji wyposażenia,
  • naliczanie podatku,
  • prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji na podatki lokalne,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędami,
  • sporządzanie wniosków kredytowych, biznesplanów, wniosków o dotacje,
  • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych.