Obsługa prawna

Obsługa prawna obejmuje:

  • tworzenie i bieżącą obsługę spółek cywilnych, handlowych, jak i indywidualnych Przedsiębiorców,
  • udzielanie ustnych oraz pisemnych porad prawnych,
  • wydawanie opinii prawnych,
  • uczestnictwo w negocjacjach,
  • windykację należności,
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym,
  • reprezentowanie klienta przed organami i innymi podmiotami zgodnie z dyspozycją klienta,
  • przygotowywanie projektów umów, aktów organizacyjnych przedsiębiorców i innych.