Najem adresu rejestrowego

Najem adresu rejestrowego z obsługą biurową.

Umożliwiamy najem adresu rejestrowego: 35-030 Rzeszów ul. 3-go Maja 7A

Obsługa biurowa obejmuje:

  • odbieranie korespondencji pocztowej,
  • prowadzenie rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej,
  • obsługa telefonu i faksu,
  • odbieranie korespondencji mailowej,
  • odpowiadanie na korespondencję,
  • nadawanie przesyłek listowych w urzędzie pocztowym.
  • obsługa również w języku angielskim