Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, w tym:

 • prowadzenie księgi,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,opracowanie optymalnych planów amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • analizy kosztów i przychodów,
 • prowadzenie ewidencji rozliczanie podatku VAT,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji na podatki lokalne,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędami,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, biznesplanów, wniosków o dotacje,
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych.