Cennik

Ceny uzgadniamy w trakcie indywidualnych negocjacji po dokładnej analizie potrzeb klienta oraz w zależności od nakładów pracy na obsługę firmy.

Na wysokość wynagrodzenia największy wpływ mają:

  • rodzaj prowadzonej działalności,
  • ilość dokumentów księgowych,
  • forma prawna,
  • forma opodatkowania,
  • liczba osób współpracujących,
  • ilość amortyzowanych środków trwałych,
  • pracochłonność specyficznych operacji księgowych.

W przypadku obsługi kadrowo-płacowej:

  • ilość zatrudnionych pracowników,
  • częstość i rodzaj delegacji,
  • rotacja w zatrudnieniu.

W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie jest pobierana dodatkowa opłata.

Ustalona cena nie podlega zmianie w trakcie roku podatkowego.